15 Ιαν 2018

Τέλος...

Αυτό το blog δεν ενημερώνεται πλέον.
Ό,τι αφορά τις βιβλιοθήκες μας θα το βρίσκετε στις ομάδες "Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών":
Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για το κοινό και πολύχρονο ταξίδι που κάναμε μέσα από τις σελίδες αυτού του ιστολογίου!

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη