26 Νοε 2007

Για διαχείριση του boot loader

Πολλές φορές όταν έχουμε εγκατεστημένα πάνω από ένα λειτουργικά συστήματα σε ένα PC, πρέπει να γνωρίζουμε πώς να αλλάξουμε τη σειρά εκκίνησης τους στο grub. Ένα πολύ καλό σχετικό εργαλείο, και μάλιστα σε γραφικό περιβάλλον, είναι το QGRUBEditor .

Δεν υπάρχουν σχόλια: