13 Μαρ 2008

Open Journal Systems (OJS) v. 2.2

image Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών ολοκλήρωσε τη μετάφραση στα Ελληνικά του περιβάλλοντος εργασίας του λογισμικού διαχείρισης και δημοσίευσης περιοδικών εκδόσεων ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS) v. 2.2. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project (PKP)  κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.
Τα απαραίτητα αρχεία των τοπικών ρυθμίσεων (locale) για την Ελληνική γλώσσα έχουν ήδη αναρτηθεί στο CVS του PKP: http://pkp.sfu.ca/bugzilla/show_bug.cgi?id=3287, από όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να τα κατεβάσει για κάθε νόμιμη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποστηριζόμενες από το OJS  γλώσσες καθώς και για τη μετάφραση των απαραίτητων αρχείων των τοπικών ρυθμίσεων μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: http://pkp.sfu.ca/ojs-languages
Η Ελληνική μετάφραση υλοποιήθηκε από τους: Παναγιώτη Γεωργίου, Παπαχριστόπουλο Λεωνίδα, Βασίλη Κυριαζή, Γιάννη Τσάκωνα και Βασίλη Μπαρκαγιάννη.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρατηρήσεις ή/και διορθώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
Panos Georgiou,
University of Patras
Library & Information Center
[Πηγή]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη