13 Μαρ 2008

Widgets and Widgetry for Librarians

Στο άρθρο Widgets and Widgetry for Librarians του Aaron Schmidt στο Multimedia & Internet @ Schools μπορείτε να βρείτε τρόπους για να εμπλουτίσετε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης σας με την ενσωμάτωση σε αυτή μικρογραφιών web 2.0 υπηρεσιών.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και η όλη διαδικασία έχει ώς σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών στις σχολικές βιβλιοθήκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη