11 Απρ 2008

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Νέα επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας το 2008

 smile_sad

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Global Information Technology Report 2008

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που σημειώνονται στην ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, η χώρα μας το 2007 κατετάγη στην 56η θέση στη συνολική κατάταξη 127 χωρών στην Ετοιμότητα για Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Networked Readiness Index) ενώ βρισκόταν στην 48η το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα το World Economic Forum.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων και στο κόστος πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, περίπου 3 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο ικανοποιώντας το σχετικό στόχο της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Παράλληλα, η ευρυζωνική διείσδυση το Δεκέμβριο του 2007 ανήλθε στο 9,11% και το λιανικό κόστος των ευρυζωνικών συνδέσεων προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρόλα αυτά, δεν παρατηρούνται αντίστοιχες βελτιώσεις στους υπόλοιπους τομείς που καθορίζουν τη συνολική ετοιμότητα για χρήση των ΤΠΕ. Αντίθετα, στους περισσότερους δείκτες παρουσιάζεται επιδείνωση, γεγονός το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα στην 24η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ - 27.

Οι αδυναμίες της χώρας μας για άλλη μια φορά επικεντρώνονται στα μειονεκτήματα της αστάθειας του θεσμικού πλαισίου που διέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον, στην έλλειψη ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης σε ότι αφορά τις ΤΠΕ, στο μικρό βαθμό συνεργασίας επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων, στην απουσία συστήματος για την προμήθεια προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας από το Δημόσιο Τομέα, καθώς και στο βαθμό προτεραιότητας που θέτει η πολιτεία σε ότι αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Ελλάδα με καθυστέρηση προχωρά στις μεταρρυθμίσεις για την απελευθέρωση των αγορών που έχουν στόχο την ανάπτυξη των υποδομών της χώρας (Tηλεπικοινωνίες, Eνέργεια, κ.ά.), ενώ παρουσιάζει μεγάλη αδυναμία στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και στη λειτουργία έργων ΤΠΕ για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου τομέα, που δίνουν ώθηση στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του κράτους.
Από την έρευνα αυτή προκύπτει, ότι οι χώρες με τους μεγαλύτερους δείκτες ανταγωνιστικότητας είναι οι χώρες που επενδύουν σε έρευνα και τεχνολογικές καινοτομίες και επενδύουν σταθερά σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών. Με βάση τα παραπάνω, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η ανάγκη να προωθηθούν αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς και ειδικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στους θεσμούς και στις οργανωτικές δομές, ώστε να αυξηθεί η συνολική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ, Νο 48 - Απρίλιος 2008 και στο www.sepe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη