9 Απρ 2008

Computers in Libraries 2008

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του συνεδρίου Computers in Libraries 2008 που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις Η.Π.Α. Στα blogs RSS4Lib, LibrarianInBlack και Digitization 101 μπορείτε να διαβάσετε για τις εισηγήσεις που έγιναν και να δείτε το υλικό μερικών παρουσιάσεων. Τα θέματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και από μία γρήγορη ματιά που έριξα πολλά έχουν να κάνουν με λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη