9 Ιουν 2008

Ημερίδα με θέμα: "Η Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία - Εφαρμογές"

image
Η Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σας προσκαλεί στην Ημερίδα με θέμα:
"Η Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία - Εφαρμογές"
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2008
9.00 - 2.00 π.μ.
Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
Πύργος Πληροφορικής, Ημιόροφος

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει εφαρμογές Νέων Τεχνολογίων, κυρίως Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης, στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία (πώς αυτά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί, τί προετοιμασία χρειάζεται από τον δάσκαλο/ καθηγητή, τί υλικοτεχνική υποδομή απαιτείται, σχόλια, αντιδράσεις-σχόλια μαθητών, μαθησιακά αποτελέσματα).
Οι παρουσιάσεις - εργαστήρια ξεκινούν με τη χρήση του OLPC, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης ΤΠΕ στις 3 βαθμίδες εκπαίδευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη