3 Δεκ 2008

«Σημεία» των Καιρών: η ελληνική περιοδική λογοτεχνία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρο

Γεωργίου, Παναγιώτης and Κυριαζής, Βασίλης and Μπαρκαγιάννης, Βασίλης and Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας and Τσάκωνας, Γιάννης (2008) «Σημεία» των Καιρών: η ελληνική περιοδική λογοτεχνία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. In Proceedings Τεκμηρίωση και επιμέλεια πολιτισμικών πληροφοριών: από τη θεωρία στην πράξη, Αθήνα (GR).
Εργασία που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των έργων ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, του Πανεπιστημίου Πατρών.
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη δύο ψηφιακών συλλογών, των «Κοσμόπολις» και «Πλειάς», οι οποίες περιέχουν ελληνική περιοδική λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα.
Η εργασία αυτή συμμετείχε σε έκθεση επιτυχημένων έργων ψηφιοποίησης που διοργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκη, ως μέρος των εργασιών του CIDOC 2008.
ΟΛΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΩ: PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη