9 Οκτ 2008

Επιλέξιμες οι μη επιλέξιμες δαπάνες για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Μία, αν μη τι άλλο ενδιαφέρουσα απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Δείτε στο blog του Συλλόγου Συμβασιούχων Εργαζόμενων σε Βιβλιοθήκες http://symvasiouxoi-lib.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη