22 Οκτ 2008

Καταστροφές στις βιβλιοθήκες - υπηρεσίες πληροφόρησης : Ιστορική επισκόπηση και σύγχρονες τάσεις για τη διαχείριση

των Μπάνου, Χριστίνα and Παναγοπούλου, Θηρεσία and Κωσταγιόλας, Πέτρος (2007)

image Η παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά είναι συγκεντρωμένη στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία. Η διατήρηση ή/και η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περίπτωση εμφάνισης κινδύνων και καταστροφών αποτελεί ευθύνη και χρέος όσων εμπλέκονται στα συστήματα λήψης αποφάσεων στις βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης. Η βιβλιοθήκη, διαφυλάττοντας τη συλλογική μνήμη, αποτελεί θησαυροφυλάκιο της γνώσης (Στάικος, 1996. Lerner, 2001), έναν οργανισμό μνήμης ανεξάντλητο και απεριόριστο, που υπερβαίνει το χρόνο. Σε αυτήν ακριβώς την υπέρβαση του χρόνου, εμπόδιο στέκονται οι καταστροφές, οι οποίες απειλούν τις βιβλιοθήκες, καθώς και οι παράγοντες φθοράς του υλικού. Ως εκ τούτου, οι βιβλιοθήκες διαχρονικά έχουν, μεταξύ άλλων, ως καθήκον την προστασία του υλικού και της βιβλιοθήκης γενικότερα από κάθε είδους καταστροφές και απειλές.

Όλο το άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη