10 Οκτ 2008

A Companion to Digital Literary Studies

Το πλέον πρόσφατο έργο αναφοράς για την ψηφιακή φιλολογία, ο τόμος "A Companion to Digital Literary Studies" (έκδ. Susan Schreibman & Ray Siemens, Oxford: Blackwell, 2008), διατίθεται ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://www.digitalhumanities.org/companion/DLS/.
Πρόκειται για συλλογικό τόμο με μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύτατο γνωστικό πεδίο σε 4 ενότητες: "Εισαγωγή", "Παραδόσεις" (μελέτες για τη σχέση των ΤΠΕ με τη φιλολογία, από τις κλασικές σπουδές μέχρι τη σύγχρονη υπερκειμενική λογοτεχνία), "Κειμενικότητες" (μελέτες με θέμα την πρωτεϊκή φύση του κειμένου και της ανάγνωσης στην ηλεκτρονική εποχή) και "Μεθοδολογίες" (μελέτες για εξειδικευμένα ζητήματα ψηφιακών εκδόσεων-βιβλιοθηκών καθώς και προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στις φιλολογικές σπουδές).

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια: