12 Οκτ 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για την ψηφιακή πληροφόρηση

Semertzaki, Eva (2008) IFLA Digital Reference Guidelines = Κατευθυντήριες Οδηγίες της IFLA για την ψηφιακή πληροφόρηση. Departmental Technical Report, Reference and Information Services Section of IFLA, IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Σκοπός αυτών των κατευθυντηρίων οδηγιών είναι να προωθήσουν ορθές πρακτικές ψηφιακής
πληροφόρησης σε διεθνή βάση. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον ταιριάζει μοναδικά σε κοινοπρακτικά μοντέλα
εργασίας και στην ανάπτυξη διαμοιρασμένων πηγών. Οι βιβλιοθήκες σε διαφορετικές χώρες ίσως έχουν
διαφορετική παράδοση στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες επηρεάζουν τις τρέχουσες πρακτικές
πληροφόρησης και τις προσδοκίες των πελατών τους. Αλλά είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι
οι νέες τεχνολογίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους βιβλιοθηκονόμους να επαναπροσδιορίσουν το πεδίο
εφαρμογής των δημοσίων υπηρεσιών τους. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες προσπαθούν να
δημιουργήσουν κοινά πρότυπα από ποικίλες παραδόσεις με την ελπίδα ότι αυτό θα επιτρέψει στην
παγκόσμια κοινότητα των βιβλιοθηκονόμων να εξερευνήσουν ελεύθερα τις δυνατότητες.

Περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη