5 Νοε 2008

Τακτικές ανάδειξης του εντύπου βιβλίου σε σύμβολο κύρους και εξουσίας από την Αναγέννηση έως τον Διαφωτισμό

της Μπάνου, Χριστίνα (2006)

image Η παρούσα εργασία εστιάζει σε εκδοτικές μεθόδους και συνήθειες, που συνδέονται με την ανάδειξη του έντυπου βιβλίου σε σύμβολο κύρους και εξουσίας, σε μέσο επιβράβευσης και έκφρασης ευγνωμοσύνης, σε εργαλείο ιδεολογικής αντιπαράθεσης, καθώς και σε μορφή διατήρησης και εδραίωσης ισορροπιών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην παραγωγή του βιβλίου και στην πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Μελετώνται συνεπώς, οι τακτικές και οι μέθοδοι, μέσω των οποίων το βιβλίο διαμορφώνεται και αναδεικνύεται σε σύμβολο κύρους και εξουσίας. Οι τακτικές αυτές σχετίζονται τόσο με το περιεχόμενο-κείμενο, όσο και με την αισθητική και γενικότερα τη μορφή του εντύπου, και συγκεκριμένα τη σελίδα τίτλου, την εικονογράφηση, τη διακόσμηση, τη σελιδοποίηση και την βιβλιοδεσία. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί μια ταξινόμηση και ανάλυση των συγκικριμένων τακτικών και μεθόδων.

Διαβάστε όλη την εργασία εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη