6 Νοε 2008

Ψηφιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου

image Η πρόσβαση του κοινού, ιδιωτών και φορέων, στις ψηφιοποιημένες συλλογές του Ιδρύματος γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του www.eugenfound.edu.gr  

Προσβάσιμο στο ευρύ κοινό και αξιοποιήσιμο για ποικίλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις γίνεται πλέον το πλούσιο επιστημονικό αρχειακό υλικό, καθώς και οι συλλογές του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, χάρη στο έργο «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Αξιοποίηση των Συλλογών του Ιδρύματος Ευγενίδου», που παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση.

Για την κοινωνική και εκπαιδευτική σημασία της νέας πρωτοβουλίας μίλησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, ενώ ο διευθυντής του Πλανηταρίου καθηγητής Διονύσης Σιμόπουλος και άλλα στελέχη του Ιδρύματος Ευγενίδου παρουσίασαν αναλυτικότερα τις λεπτομέρειες του έργου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, εντάχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μέτρο 1.3-Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού). Συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Ανάδοχος ήταν η γαλλική εταιρεία πληροφορικής Bull, που συνεργάστηκε με τις εταιρείες Globo και Unisystems.

Το έργο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των συλλογών του Ιδρύματος, που δημιουργήθηκαν κατά τα 54 χρόνια λειτουργίας του από τη σύστασή του το 1954, με παράλληλη ανάπτυξη της υπάρχουσας μηχανοργάνωσης, αλλά και τη δημιουργία νέων, απαραίτητων δομών για τη λειτουργία του.

Αναλυτικότερα, το υλικό που τεκμηριώθηκε και ψηφιοποιήθηκε, είναι το ακόλουθο:

- 400 διδακτικά εγχειρίδια που συνεγράφησαν και εκδόθηκαν από το Ίδρυμα Ευγενίδου, συνολικά περίπου 120.000 σελίδες.
- 80 μουσειακά εκθέματα.
- 50 ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία ή έντυπα του 18ου και 19ου αιώνα.
- Αρχειακό υλικό σε μορφή διαφανειών (3.000 σλάιντ 35 mm και 1.000 σλάιντ 5x7 cm).
- 80 ώρες αναλογικών ταινιών και
- 100 ώρες ήχου αποθηκευμένου σε μπομπίνες από παραστάσεις του Πλανηταρίου.

Η διάσωση, διατήρηση και διάθεση των συλλογών αυτών με ψηφιακά μέσα, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση, κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το υλικό στο οποίο είναι αποτυπωμένες (χαρτί, ταινίες, φωτογραφίες κ.τ.λ.), παρουσιάζει προβλήματα φθοράς με την πάροδο του χρόνου, καθώς και δυσκολία επανακυκλοφορίας και διάθεσής του στο κοινό, με τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησής του από την τεχνική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.

Για την υλοποίηση του έργου αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της Πληροφορικής, συνδυάζοντας τοπικά και παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών με εξελιγμένο υλικό και λογισμικό, αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης.

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη