12 Νοε 2008

Σκιαγράφηση των βασικών δεξιοτήτων του βιβλιοθηκονόμου/επιστήμονα πληροφόρησης

Semertzaki, Eva (2008) Σκιαγράφηση των βασικών δεξιοτήτων του βιβλιοθηκονόμου/επιστήμονα πληροφόρησης = Outline of principal competencies of the librarian/information professional. Συνεργασία: περιοδικό online(1).

Το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα πληροφόρησης αλλάζει, καθώς ακολουθεί τις εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα και στην κοινωνική διάρθρωση. Οι δεξιότητες του βιβλιοθηκονόμου πρέπει να βαδίζουν παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές σε μια δυναμική συνεχούς βελτίωσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των χρηστών για κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους. Διεθνείς βιβλιοθηκονομικοί οργανισμοί, όπως η IFLA, η ALA και η SLA, ασχολούνται και ανανεώνουν τις δεξιότητες που έχουν θεσπίσει. Εκτός από τις επαγγελματικές, οι προσωπικές δεξιότητες είναι εξ ίσου σπουδαίες για τον βιβλιοθηκονόμο. Η προσπάθεια για ατομική και επαγγελματική βελτίωση οδηγεί σε βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους χρήστες και κατά συνέπεια σε καλυτέρευση της εικόνας του βιβλιοθηκονόμου και της βιβλιοθήκης.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη