26 Νοε 2008

Σύγχρονες Υπηρεσίες Πληροφόρησης από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες : ανάγκη αλλαγής της οργάνωσης και λειτουργίας τους

Κλαψόπουλος, Ιωάννης (2004)
Η επίδραση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης από τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Σε αυτή την εργασία εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δύο μοντέλων οργάνωσης βιβλιοθηκών, του λειτουργικού μοντέλου και του μοντέλου τύπου "matrix", καθώς και το πώς τα παραπάνω μοντέλα εφαρμόστηκαν ή προβλέπεται να εφαρμοστούν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το μοντέλο οργάνωσης που προτείνεται ως καταλληλότερο για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι αυτό του μεικτού λειτουργικού "matrix", λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης κάθε βιβλιοθήκης η πιθανότητα και ο βαθμός εφαρμογής του.
Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη