10 Νοε 2008

Προκήρυξη που αφορά στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες (ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

image Από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ: http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp

Ανοιχτή πρόσκληση (Α.Π. 22866/22-10-2008) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 - 2013"

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 - 2013

Άξονας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

Κατηγορία Πράξεων
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Τίτλοι Πράξεων
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες-οριζόντια δράση

Δυνητικοί δικαιούχοι
Ιδρύματα Ανωτάτης εκπαίδευσης

Προϋπολογισμός (συνολική δημόσια δαπάνη)
49.500.00 ευρώ

Προθεσμία υποβολής προτάσεων
30/11/20008

Αξιολόγηση (π.χ. συγκριτική, α΄αξιολόγηση: Ημερομηνία)
Συγκριτική

Πληροφορίες
Φορέας: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007 - 2013"
Κα Αλίκη Βύτιμα
Τηλ. 210 3278066
Fax: 2103278061
e-mail: avytima@epeaek.gr

Αρχεία
- Πρόσκληση (PDF | 423 KB)
- Συνημμένα Αρχεία (ZIP | 567 KB)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη