7 Νοε 2008

Αλλαγές στο DDC

973.931 Administration of George W. Bush, 2001–2009

973.932 Administration of Barack Obama, 2009–

[via]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη