5 Δεκ 2008

Χαρτογραφία του ελληνικού χώρου, 1420 - 1800

Η Πελοπόννησος το 1692 από τον Nicolas Sanso είναι ένας από τους εκατοντάδες σπάνιους ιστορικούς χάρτες που αποτελούν τη συλλογή της Μαργαρίτας Σαμούρκα.

Εξήντα χάρτες της συλλογής παρουσιάζονται σε έκθεση στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (έως 9/12/08), ενώ ένας τόμος με τίτλο “Ιστορία της Χαρτογραφίας του ελληνικού χώρου, 1420-1800”. Xάρτες της συλλογής Μαργαρίτας Σαμούρκα» και συγγραφέα τον ιστορικό Γιώργο Τόλια αποθησαυρίζει και τεκμηριώνει μία χαρτογραφική πορεία πέντε αιώνων.

Διαβάστε επίσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη