19 Δεκ 2008

26.000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ

26.000 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΘ

«Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση αρχαιολογικών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της περιόδου 1832-1932» είναι ο τίτλος του έργου του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 12:00, από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Κωνσταντίνο Κωτσάκη, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου.  

    Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποδελτίωση, η ηλεκτρονική επεξεργασία, η επιστημονική τεκμηρίωση και η συγκέντρωση σε ψηφιακή συλλογή δημοσιευμάτων με αρχαιολογικό περιεχόμενο του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Τα δημοσιεύματα, που καλύπτουν την περίοδο από το 1832 έως το 1932, συνιστούν ένα σύνολο πολιτιστικών τεκμηρίων που καλύπτουν τομείς, όπως οι αρχαιολογικές ανασκαφές, τα μεγάλα ευρήματα, οι αναστηλώσεις των αρχαίων μνημείων, οι κλοπές και οι καταστροφές αρχαιοτήτων, η ίδρυση αρχαιολογικών ιδρυμάτων και μουσείων, η σχετική νομοθετική φροντίδα της πολιτείας, αλλά και βιβλιοκριτικές σε αρχαιολογικά και ιστορικά συγγράμματα και γενικότερα ο,τιδήποτε θα μπορούσε να φωτίσει την εικόνα που έχουμε για την πολιτιστική παραγωγή ολόκληρου του 19ου αι.  

    Σύμφωνα με τον κ. Κωτσάκη «Για πρώτη φορά έχουν συγκεντρωθεί σε ενιαίο ψηφιακό αρχείο όλα τα δημοσιεύματα των εφημερίδων του 19ου αιώνα που αναφέρονται σε θέματα αρχαιολογίας. Το αρχείο είναι προσιτό μέσω του διαδικτύου και μπορεί να γίνει αναζήτηση για οποιαδήποτε πληροφορία σε ελεύθερο κείμενο από την ειδική σελίδα του Πανεπιστημίου, αλλά και από κάθε μηχανή αναζήτησης, όπως π.χ. το Google. Με τον τρόπο αυτό προσφέρεται στην παγκόσμια ειδική έρευνα, αλλά και στην εκπαίδευση και τον μη ειδικό ενδιαφερόμενο η ανάγλυφη εικόνα της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα και της σχέσης της με το παρελθόν, σχέση που όπως είναι καλά γνωστό, έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας». 

    Σκοπός του έργου υπήρξε η δημιουργία μιας συλλογής με ενότητες πολιτιστικών πληροφοριών επιστημονικά δομημένων, οι οποίες θα είναι ελεύθερες και εύκολα προσβάσιμες τόσο στο ειδικό κοινό των ερευνητών όσο και στο ευρύτερο κοινό. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε μπορεί να καταστεί ένα εργαλείο τόσο για τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με την ιστορία της αρχαιολογίας και των αρχαιολογικών ερευνών, όσο και για άλλους κλάδους με ενδιαφέρον για την εξέλιξη και διαμόρφωση της ελληνικής γλώσσας του 19ου αι., την ιστορία του τύπου κ.α., λειτουργώντας έτσι μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις πολλαπλασιαστικά και προσφέροντας στη γνώση.  

    Η προς συζήτηση ψηφιακή συλλογή αφορά σε 26.000 δημοσιεύματα με αρχαιολογικό περιεχόμενο που είδαν το φως της δημοσιότητας στον τύπο της χώρας στην διάρκεια της περιόδου 1832-1932. Οι αναφορές αυτές συνοδεύονται από πληροφορίες για τον τίτλο της εφημερίδας, την ημερομηνία δημοσίευσης, τον αριθμό φύλλου, τον τίτλο του δημοσιεύματος, τη σελίδα, τη στήλη, αλλά και το κείμενο της είδησης στο σύνολό του, σε πολυτονική και μονοτονική μορφή, το συγγραφέα, τη χρονολόγηση του γεγονότος στο οποίο αναφέρεται καθώς και λέξεις κλειδιά για τη διευκόλυνση της αναζήτησης. Οι λέξεις κλειδιά είναι μεταφρασμένες και στα αγγλικά.

    Οι ειδήσεις με αρχαιολογικό περιεχόμενο φαίνεται πως συγκέντρωναν το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκεια του 19ου αι. Αυτό φαίνεται από το πλήθος των πρωτοσέλιδων που αφιερώνουν για οποιαδήποτε είδηση με τέτοιο περιεχόμενο, από την ανακάλυψη ευρημάτων του Schliemman στις Μυκήνες, έως τις αφίξεις περιηγητών για να επισκεφτούν τις αρχαιότητες, καθώς και τις κοινωνικές εκδηλώσεις στις οποίες παρίστανται εξέχοντες αρχαιολόγοι Έλληνες και ξένοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν για την ίδρυση ξένων ιδρυμάτων στη χώρα μας, για τις ξένες ανασκαφές των Γάλλων στους Δελφούς, και αντίστοιχα των Γερμανών στην Ολυμπία, τις ανασκαφές του Schliemman στις Μυκήνες και στην Τροία, αλλά και για τις ελληνικές ανασκαφές στην Ακρόπολη και τη διάρθρωση και τις αποστολές της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην τότε ελληνική επικράτεια. Με ιδιαίτερη αποδοκιμασία αντιμετωπίζονται από τον τύπο της εποχής και τα φαινόμενα αρχαιοκαπηλίας. Επίσης άκρως ευαίσθητοι εμφανίζονται και στο θέμα της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

    Σύμφωνα με τον κ. Κωτσάκη, η σημασία που έχουν όλα τα παραπάνω είναι καίρια αν αναλογιστεί κανείς τις διεθνείς έριδες και το πολιτικό παρασκήνιο στα εθνικά πράγματα κατά το 19ο αι., καθώς και το ρόλο που έπαιξε η ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη θεμελίωση του ελληνικού κράτους. Σε αυτή τη ψηφιακή συλλογή καταγράφονται οι τάσεις και οι ανάγκες μιας κοινωνίας που προσπαθεί να αποκτήσει ταυτότητα μέσα από το παρελθόν.  

    Το σύνολο αυτής της πληροφορίας που αντλήθηκε συγκεντρώθηκε σε μια ψηφιακή συλλογή που φιλοξενείται στον κόμβο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου και είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lib.auth.gr .    

    Το έργο με τίτλο «Αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση αρχαιολογικών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της περιόδου 1832-1932» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας που χρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, υλοποιείται από τον τομέα Αρχαιολογίας του ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Κωτσάκη, καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας ΑΠΘ.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη