2 Δεκ 2008

Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Βι.Κε.Π με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το έργο Ανάπτυξη / Αναβάθμιση υπηρεσιών και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»

η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Βι.Κε.Π.), στα πλαίσια του Υποέργου 9 του έργου «Ανάπτυξη/ Αναβάθμιση Υπηρεσιών και Εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης» του ΕΠΕΑΕΚ, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει

Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Βι.Κε.Π με ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το έργο Ανάπτυξη / Αναβάθμιση υπηρεσιών και εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα τηλεκπαίδευσης Μ5.002 (κτίρια ΜηχΟΠ) στις 5 Δεκεμβρίου 2008 από τις 10:00μ.μ - 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.library.tuc.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη