15 Δεκ 2008

Φιλιππος Χ. Τσιμπογλου “Συνεργασίες βιβλιοθηκων: μια συστημικη προσεγγιση”

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα αφενός των είκοσι πέντε χρόνων ενεργού δραστηριοποίησης του συγγραφέα στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης και των βιβλιοθηκών και αφετέρου της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του, στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στο πεδίο συνεργασιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της δικτυακής, ψηφιακής επιστημονικής πληροφόρησης. Αποσκοπεί στη δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptual model) ενός «Συστήματος Συνεργασίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών».
Το υπόδειγμα της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή της συγκέντρωσης όλης της διαθέσιμης καταγεγραμμένης γνώσης σε ένα χώρο, δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα.

Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα γέρνει σταδιακά από την απόκτηση, συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριακού υλικού προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τη διασύνδεση και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, μέσα από τη λειτουργία συνεργατικών-κοινοπρακτικών σχημάτων.

Αξιοποιώντας τη συστημική σκέψη, εξετάζεται πώς η εξέλιξη των επιπέδων συνεργασίας των βιβλιοθηκών επηρεάζεται από τις εξελίξεις των εκάστοτε διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφόρησης.

Το κλειδί για την ερμηνεία των φαινομένων εντοπίζεται στην ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της πληροφορίας στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης που τις διαχειρίζονται.

Λόγω της παράδοσης σε συνεργασίες και του τεχνολογικού προβαδίσματος, η έρευνα προχωρεί σε μια συγκριτική θεώρηση της ανάπτυξης των Αμερικανικών Βιβλιοθηκών και των συνεργασιών που αναπτύσσονται θεωρημένων κατά στάδια τεχνολογικής εξέλιξης, από την ίδρυση των πρώτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων μέχρι τις ημέρες μας. Παράλληλα συνεξετάζεται η πορεία των Γερμανικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική θεώρηση των επιπέδων συνεργασίας των ελληνικών επιστημονικών Βιβλιοθηκών των τελευταίων 30 ετών.

Με ιδιαίτερη έμφαση διερευνάται το διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη της αγοράς έντυπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, οι αναδυόμενοι εναλλακτικοί τρόποι επιστημονικής επικοινωνίας και τα συστημικά χαρακτηριστικά των κοινοπρακτικών σχημάτων, τα οποία δημιουργούνται με τη διάδοση των τεχνολογιών ψηφιακής πληροφορίας στο δικτυακό περιβάλλον.

http://www.papasotiriou.gr/product.gbook.asp?pfid=1818699&prid=1072932&deid=0

1 σχόλιο:

Rakuneta είπε...

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Τσιμπόγλου θα παρουσιάσει το βιβλίο του στις 20/9/09, ωρα 18.00, στα πλαίσια των εγκαινίων του κτιρίου της Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη