19 Δεκ 2008

Ενα ευλογο “Γιατι;”

from Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε μαρασμό by Γιώργος Κατσαμάκης

Οι βιβλιοθήκες δανείζουν - αλλά δεν είναι τράπεζες

Οι βιβλιοθήκες απαιτούν ησυχία - αλλά δεν είναι μοναστήρια

Οι βιβλιοθήκες καίγονται - αλλά δεν είναι εμπορικά μαγαζιά

γαμώτο τι πρέπει να γίνει σε αυτές για να χρηματοδοτούνται;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη