20 Δεκ 2008

Πνευματικη ιδιοκτησια: ελευθερη αναπαραγωγη σε σχολικα βιβλια

Άρθρο 20 Ν.2121/1993 - Σχολικά βιβλία και ανθολογίες

1. Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία, που χρησιμοποιούνται ως βιβλία διδασκαλίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εγκεκριμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από άλλο αρμόδιο υπουργείο κατά το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, έργων του λόγου ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή.

2. Μετά το θάνατο του δημιουργού, επιτρέπεται χωρίς την άδεια των δικαιούχων του και χωρίς αμοιβή η αναπαραγωγή σε ανθολογίες έργων του λόγου περισσότερων συγγραφέων νομίμως δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από αυτούς.

3. Η αναπαραγωγή, όπως ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν πρέπει να εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου από το οποίο παίρνονται τα κείμενα και πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.

____________________

Σε δύο περιπτώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, επιτρέπεται η χρήση λογοτεχνικών έργων χωρίς πληρωμή δικαιωμάτων και άδεια: η πρώτη είναι τα σχολικά βιβλία και η δεύτερη οι ανθολογίες.

Και στις δύο περιπτώσεις επιτρέπεται αναπαραγωγή μόνο ενός μικρού μέρους του συνολικού έργου του συγγραφέα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η ελεύθερη αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνον μετά το θάνατο. Πρόκειται δηλαδή για περιορισμό της προστασίας των 70 ετών μετά το θάνατο του δημιουργού: αμέσως μετά το θάνατο επιτρέπεται η χρήση ενός έργου εφόσον αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το σύνολο και εφόσον αποτελεί μέρος ανθολογίας (όχι μεμονωμένη δημοσίευση).

Κοινές προϋποθέσεις:

- η μη παρεμπόδιση της κανονικής εκμετάλλευσης,

- η αναφορά των πηγών (ηθικό δικαίωμα).

by e-Lawyer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη