27 Δεκ 2008

Ευρωπαϊκη Συμβαση για την Προσβαση στα επισημα εγγραφα

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε το κείμενο που πρόκειται να αποτελέσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα.

Πρόκειται για το πρώτο κείμενο Διεθνούς Δικαίου που θα διέπει τις υποχρεώσεις των κρατών να χορηγούν αντίγραφα των εγγράφων που τηρούν στα αρχεία τους.

Ένα σημαντικό βήμα για ένα διεθνές πρότυπο διαφάνειας.

Η Σύμβαση θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις υπογραφεί από 10 τουλάχιστον κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν μία καμπάνια για την υπογραφή της και από την Ελλάδα.

Η Σύμβαση έχει υποστεί κριτική βέβαια, αλλά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο πρόσβασης στα έγγραφα θα αποτελέσει άλμα, διότι θα γίνει σαφές ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου αν θα δίνει ή όχι πρόσβαση στα έγγραφα που τηρεί η υπηρεσία του και θα εξαλείψει τις προκαταλήψεις περί δήθεν "μυστικότητας" της δημόσιας διοίκησης που είναι γνωστό πόσο έχει στοιχίσει στην ποιότητα της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια πρώτη μετάφραση του κειμένου της Σύμβασης στα ελληνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη