11 Ιαν 2009

Το βιβλιοπωλειο της Ακαδημιας Αθηνών

Τα πεπραγμένα του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας

Σφιγξ στην οροφή του κεντρικού κτιρίου της Ακαδημίας στην οδό ΠανεπιστημίουΗ Ακαδημία Αθηνών ανοίγει τα χαρτιά της στο ευρύ κοινό με την κυκλοφορία δύο φορές τον χρόνο του «Ενημερωτικού Δελτίου», έκδοσης του Γραφείου Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας, και με τα εγκαίνια σε λίγες ημέρες του Βιβλιοπωλείου - Εκθετηρίου της Ακαδημίας Αθηνών στην οδό Πανεπιστημίου 25-29 (εντός της στοάς Κοραή).

Ηδη τυπώθηκε και διανέμεται δωρεάν το πρώτο τεύχος του «Ενημερωτικού Δελτίου» (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2008), όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η εκλογή νέων μελών στο διάστημα αυτό, οι δραστηριότητες των τακτικών μελών, αλλά και τα δημοσιεύματα της Ακαδημίας Αθηνών. Μπορεί κανείς να εντοπίσει τη μελέτη του Κωνσταντίνου Δ. Μαγκλιβέρα Μετανάστευση και Διεθνές Δίκαιο. Η δράση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου αναδεικνύονται κείμενα που ρυθμίζουν τις πτυχές της διαδικασίας της μετανάστευσης και καταδεικνύεται ότι οι διατάξεις τους συμβαδίζουν με την εθνική νομοθεσία όπως αυτή διαμορφώνεται από το Κοινοτικό Δίκαιο. Ακόμη παρουσιάζονται τα συνέδρια που διοργανώθηκαν, όπως η ημερίδα με θέμα «Ενέργεια και περιβάλλον», με πρωτοβουλία του τακτικού μέλους της Ακαδημίας καθηγητή Λουκά Χριστοφόρου και της Επιτροπής Ενέργειας, στις 4 Απριλίου 2008. Κύριος σκοπός της υπήρξε η αναγκαία εξέταση των προβλημάτων της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας στην Ελλάδα και των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, και η αναζήτηση τρόπων αποδοτικότερης παραγωγής ενέργειας με ελαχιστοποίηση των τελευταίων.

Συγχρόνως αποκαλύπτεται η υποδομή της Ακαδημίας Αθηνών. Τα 13 κέντρα, τα 11 γραφεία και το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών παράγουν σημαντικό επιστημονικό έργο. Τα κέντρα και τα γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών απασχολούν 72 καταξιωμένους ερευνητές, ενώ το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών διαθέτει 275 τακτικούς ερευνητές και 80 συνεργαζομένους. Εντός της Ακαδημίας Αθηνών λειτουργούν υπό την εποπτεία των τακτικών μελών της, ερευνητικά κέντρα όπως το Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων, Ελληνικής Λαογραφίας, Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού κτλ.

Επειδή είμαστε περήφανοι και για το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών στην καρδιά της πόλης, ολοκληρώθηκε η επικεράμωση και αποκαταστάθηκαν τα μαρμάρινα δάπεδα στο πλαίσιο των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν προκληθεί στο ιστορικό κτίριο. Στο «Ενημερωτικό Δελτίο» παρακολουθούμε λεπτομερώς και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου στήριξης του κτιρίου.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη