5 Ιαν 2009

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Δ/ντές & υπεύθυνους Διαχείρισης Δημοτικών Βιβλιοθηκών & στους Αιρετούς των ΟΤΑ που έχουν την εποπτεία των Δημοτικών Βιβλιοθηκών (Προέδρους – Αντιδημάρχους κ.α.). Επίσης στους υπευθύνους Διαχείρισης Βιβλιοθηκών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Περίοδος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009 - 09:00-14:00

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 - 9:00-14:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ - ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

Εισηγητρια: ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΚΙΔΗ Είναι κάτοχος πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, πτυχίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού σε κατεύθυνση – Διοίκηση & οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τχνολογίες της πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι πιστοποιημένη εισηγήτρια από το ΕΚΕΠΙΣ και διδάσκει στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ επί σειρά ετών. Σήμερα είναι υπεύθυνη της κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κερατσινίου

ΣΚΟΠΟΣ

Η αναγκαιότητα του επιχειρησιακού σχεδιασμού καταδεικνύεται στις μέρες μας πιο επιτακτική από ποτέ. Η διεθνής εμπειρία και βιβλιογραφία έχουν καταδείξει ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις δημοτικές βιβλιοθήκες, να συμβάλλει καθοριστικά στην πορεία τους και να δώσει ώθηση στο επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει, καταρχήν, την έννοια του επιχειρησιακού σχεδιασμού, να καταδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξής του στις ελληνικές δημοτικές βιβλιοθήκες, καθώς και τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής του σε αυτές.

Οι επιμέρους στόχοι συνοψίζονται:

 • στη διερεύνηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με το ρόλο του επιχειρησιακού σχεδιασμού στις δημοτικές βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης,

 • στην παράθεση παραδειγμάτων επιχειρησιακών σχεδίων διεθνώς (βασικοί άξονες, όραμα, αποστολή προσδοκίες , στόχοι κ.λπ.),

 • στη δομή ενός επιχειρησιακού σχεδίου (γενική εισαγωγή, εσωτερική ανάλυση, εξωτερική ανάλυση κ.λπ.)

 • στην παράθεση ανάλυσης swot στις δημοτικές βιβλιοθήκες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Προσδιορισμός πεδίου – Εισαγωγική προσέγγιση

 • Εννοιολογικός προσδιορισμός

 • Δημοτικές βιβλιοθήκες-υπηρεσίες πληροφόρησης: χαρακτηριστικά, νομική μορφή τους

 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός

 • Ανάλυση S.W.O.T. και προγραμματισμός

 • Αναγκαιότητα επιχειρησιακού σχεδιασμού στις δημοτικές βιβλιοθήκες

 • Αναφορά στο ΠΔ185 ΦΕΚ Α221/2207 (περί κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος των Ο.Τ.Α.)

 • Ανάλυση S.W.O.T. στις δημοτικές βιβλιοθήκες

 • Δυσκολίες - ιδιαιτερότητες εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδιασμού στις δημοτικές βιβλιοθήκες

 • Δομή επιχειρησιακού σχεδίου

Γενική εισαγωγή

Εσωτερική / Εξωτερική ανάλυση

Επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής

 • Διερεύνηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας

 • Επιχειρησιακά σχέδια δημοτικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 • Παράθεση πρότυπων επιχειρησιακών σχεδιασμών ξένων δημοτικών βιβλιοθηκών

 • Παρουσίαση πανελλήνιας έρευνας αναφορικά με την ύπαρξη ή μη επιχειρησιακού σχεδιασμού στις ελληνικές δημοτικές βιβλιοθήκες

Εισαγωγή

Μεθοδολογία

Προβλήματα στη διαδικασία της εμπειρικής διερεύνησης

Αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας

 • Συμπεράσματα

 • Συζήτηση

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α   Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ: 420€

 • ΟΙ Δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, ΣΤΑ ΤΗΛ: 210-5240523 & FAX: 210-5246370

 • (ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

 • Η εξόφληση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται μόνο με κατάθεση στο Λογαριασμό 123-00-2320-00-1247 ALPHA BANK μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στα φαξ 210/5246370 υπ’ όψιν λογιστηρίου).

 • Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το σεμινάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εταιρίας.

 • Η εταιρία μας αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ όλες τις διαδικασίες επιδότησης. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων προσφέρονται COFFEE BREAKS.

Διοργάνωση από την ΕΥΡΩΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΠΙΔΗΣ

Όλη η ανακοίνωση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη