28 Ιαν 2009

Παραξενες βιβλιοθηκες-κτηρια

Kansas City Public Library (Missouri, United States)

Kansas City Public Library (Missouri, United States)

UCSD Geisel Library (San Diego, California, United States)

The National Library (Minsk, Belarus)The National Library (Minsk, Belarus)

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη