9 Ιαν 2009

© Europeana / www.europeana.eu

Archives, audio-visual collections, museums, libraries are working together to connect 2000 years of European images, objects, text, sound and vision through a single service Europeana.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη