22 Ιαν 2009

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊσταμένους και υπαλλήλους όλων των τμημάτων και διευθύνσεων των Υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, ΚΕΠ και κυρίως σε στελέχη των Διοικητικών Διευθύνσεων καθώς και των τμημάτων εξυπηρέτησης πολιτών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κ.τ.λ. καθώς και για την νομοθεσία που διέπει τα ως άνω, προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των νέων μεθόδων διακίνησης μηνυμάτων με έμφαση στην ηλεκτρονική διοίκηση.

Περίοδος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009 - 09:00-15:00

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009 - 09:00-15:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ - Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου mf

Εισηγητές: Ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

image
image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη