20 Ιαν 2009

Ετησιο συνεδριο IASA 2009

   ΤΙΤΛΟΣ: “Towards a new kind of Archive? The Digital Philosophy in Audiovisual Archives

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Λήξη Προθεσµίας Υποβολής: 30 Ιανουαρίου 2009

imageΤο Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ) διοργανώνει στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο της IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) µε τίτλο “Towards a new kind of Archive? The Digital Philosophy in Audiovisual Archives”. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 20-25 Σεπτεµβρίου 2009.

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου σας καλεί να υποβάλλετε τις περιλήψεις των εργασιών σας µε βάση τη θεµατολογία όπως αναλύεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Για όλες τις πληροφορίες για το συνέδριο και την υποβολή των εργασιών επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.iasa2009.com

Η προθεσµία υποβολής των περιλήψεων λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2009 και η ανακοίνωση αποδοχής των εργασιών θα ολοκληρωθεί µέχρι τις 15 Μαρτίου 2009.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο info@iasa2009.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη