28 Ιαν 2009

Ιστοσελιδα για το Προσυνεδριο της IFLA 2009

imageΠρο-Συνέδριο: Αθήνα, Ελλάδα, 19-21 Αυγούστου 2009: http://www.ypepth.gr/iflagr/

Θέμα: Στρατηγικές Εξυπηρέτησης για Βιβλιοθήκες

75η Γενική Διάσκεψη και Συμβούλιο της IFLA

Σχετικές συνδέσεις: ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ - ΠΡΟ-ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΑΘΉΝΑ, ΕΛΛΆΔΑ (19-21 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη