9 Ιαν 2009

MARC: Αλλαγη κωδικων γλωσσας

The following change has been approved for use in the international language code standard, ISO 639-2 (Codes for the Representation of Names of Languages--Part 2: alpha-3 code) and is consequently also changed in the MARC Code List for Languages.

Previous Language name Moldavian   Previous
code
mol
New
Language name
Moldovan   New
code
rum

The language code "mol" will no longer be used for the variant of the Romanian language that is spoken in the Republic of Moldova known as Moldovan or Moldavian. In the MARC Code List for Languages, Moldovan will be listed as follows:
Moldovan
Assigned collective code [rum]
(Romanian)
UF Moldavian

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη