9 Φεβ 2009

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και Υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προσωπικού των Δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική προσέγγιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μονίμων υπαλλήλων των Δημοσίων υπηρεσιών και Nομικών προσώπων καθώς και ο προσδιορισμός της έκτασης της ευθύνης των υπαλλήλων, όπως αυτή διατυπώνεται στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.

Περίοδος ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009 09:00 – 14:00 - Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2009 - 09:00 – 14:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ - Αίθουσες Εκπαίδευσης Ομίλου mf

Εισηγητές: ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

image

image

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη