10 Φεβ 2009

Γενικος Εσωτερικος Κανονισμος Λειτουργιας των Α.Ε.Ι.: Βιβλιοθηκες − Σπουδαστηρια − Αναγνωστηρια

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 - 3 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΕΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160
Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Βιβλιοθήκες − Σπουδαστήρια − Αναγνωστήρια

image
image image
 image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη