16 Φεβ 2009

Μ. Βρετανια: Δημοσια Διαβουλευση για την Πνευματικη Ιδιοκτησια

by
e-Lawyer

Σε αντίθεση με το υστερικό ερωτηματολόγιο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπου δαιμονοποιείται συλλήβδην η "ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών", ο Υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης και Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να ανοίξει το θέμα, διεξάγοντας μια δημόσια διαβούλευση (κλικ εδώ).

Από το έγγραφο διαβούλευσης προκύπτει ότι ο Βρετανός υπουργός αντιμετωπίζει το θέμα με την ουδετερότητα που επιβάλλεται σε ένα δημόσιο όργανο και χωρίς να προϋποβάλλει τις απαντήσεις. Τηρεί δηλαδή την αρχή της χρηστής διοικητικής συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί (στη Μ.Βρετανία) δεσμευτικό νομικό κανόνα, η εφαρμογή του οποίου ελέγχεται (στη Μ.Βρετανία) από τον αντίστοιχο βρετανό Συνήγορο του Πολίτη.

Στο ερωτηματολόγιο τίθενται με ισορροπημένο τρόπο ερωτήσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο, προκειμένου να διεξαχθεί η δημόσια συζήτηση χωρίς βαρίδια και κρατικίστικες προκαταλήψεις αστυνομικής καταστολής.

Οι ερωτήσεις που τίθενται από το Βρετανικό Υπουργείο είναι μεταφρασμένες εδώ με μπλε bold:

- Το ισχύον σύστημα παρέχει την σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια των εμπορικών συναλλαγών και τα δικαιώματα των δημιουργών και καλλιτεχνών; Αμείβονται/προστατεύονται επαρκώς οι καλλιτέχνες με βάση τα ισχύοντα δικαιώματά τους;

=> Στο βρετανικό υπουργείο έχουν καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει: η υπερσυγκέντρωση εσόδων στις εταιρίες και η οικονομική υποβάθμιση των ίδιων των δημιουργών έχει απονομιμοποιήσει την πνευματική ιδιοκτησία στα μάτια των χρηστών.

  Αντίθετα, ο ελληνικός Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας στοχοποιεί τους "κακούς χρήστες" - πειρατές, προσπαθώντας να προκαλέσει μια ηθικίστικη προσέγγιση και μια σύγκρουση των "καλών" εναντίον των "κακών" χρηστών, ρωτώντας: "θεωρείτε ότι η πειρατεία στο διαδίκτυο, και κυρίως το παράνομο ‘κατέβασμα’ μουσικής και ταινιών και η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των χρηστών (peer to peer) είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική και αν ναι, με τάσεις αύξησης ή μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια;"

- Το ισχύον σύστημα είναι υπερβολικά σύνθετο, ιδίως σχετικά με την αδειοδότηση, την σαφήνεια των δικαιωμάτων και τις εξαιρέσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας; Λειτουργεί η επιβολή του νόμου στην ψηφιακή εποχή;

=> Μακριά από αυτή την αναζήτηση, ο Ο.Π.Ι. εκλαμβάνει ως δεδομένο ότι η επιβολή του νόμου λειτουργεί και αναζητά περαιτέρω “νομιμοποίηση” στην συνείδηση του χρήστη, υποβάλλοντας την ιδέα ότι η επιβολή αυτή αποφέρει “οφέλη” για τους παρόχους και για το ελληνικό κράτος! Ερωτά λοιπόν: "Εκτός των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, πιστεύετε ότι από την πάταξη της πειρατείας υπάρχουν οφέληγια τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ και για το ελληνικό κράτος; "

Και σαν να μην φτάνει η συνθετότητα του υπάρχοντος νομικού συστήματος, ο Ο.Π.Ι. προετοιμάζει το έδαφος για επεμβάσεις και στο τεχνικό μέρος, με την αναζήτηση “νομιμοποίησης” των συστημάτων φιλτραρίσματος:  "Θεωρείτε ότι η εφαρμογή τεχνικών φιλτραρίσματος θα είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής της διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;"

- To ισχύον σύστημα παρέχει επαρκή κίνητρα για την προστασία των επενδύσεων και την υποστήριξη της δημιουργικότητας; Ισχύει τόσο για τους καλλιτέχνες - δημιουργούς όσο και για τους δικαιούχους των δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης; Ισχύει τόσο στην συμβατική όσο και στην διαδικτυακή εκμετάλλευση; Αξίζει να πληρώνει κανείς για να αποκτάς "περιεχόμενο" (με θεμιτούς και δίκαιους όρους);

=> Οι αντίστοιχες ερωτήσεις του ΟΠΙ απλώς προσπαθούν να βάλουν ψύλλους στ' αυτιά για τον ρόλο των παρόχων: “Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στην εξάπλωση του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας; Είναι απλοί ταχυδρόμοι που μεταφέρουν έναν κλειστό φάκελο ή έχουν γνώση του τι μεταφέρουν;” “Ποιές είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι φορείς παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν γνώση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας ή μίας παράνομης πρακτικής που λαμβάνει χώρα στο δίκτυο που διαχειρίζονται;”

- Εάν κρίνετε αναγκαίο, ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν σχετικά με την εξουσιοδοτημένη χρήση; Είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση ανάλογα με τα δικαιώματα των καλλιτεχνών-δημιουργών και των άλλων δικαιούχων; Εάν ναι, πως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την θέσπιση ακόμη πιο σύνθετων διαδικασιών σε έναν ήδη πολύπλοκο κόσμο;

=> Αυτόν τον “ήδη πολύπλοκο κόσμο” ο Ο.Π.Ι. θέλει να κάνει εντελώς χαοτικό, υποβάλλοντας την άποψη ότι οι πάροχοι πρέπει να γίνουν και αστυνομικοί πνευματικής ιδιοκτησίας: “Πώς πρέπει κατά τη γνώμη σας να δράσει ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών όταν αποκτήσει γνώση για παράνομη δράση μέσω της χρήσης του δικτύου του από επιστολή, γνωστοποίηση ή καταγγελία που του γίνεται για παράδειγμα από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που εκπροσωπεί δημιουργούς ή δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων; (π.χ., να στείλει σύσταση στον χρήση της ιστοσελίδας, να τον προειδοποιήσει για ενδεχόμενη διακοπή της σύνδεσής του, να διακόψει τη σύνδεσή του, να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στους δικαιούχους για περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, κ.ο.κ.;) Ποιές από τις ανωτέρω ενέργειες θα ήταν πιο αποτελεσματική και γιατί;

Αν ένας πάροχος “αποκτήσει γνώση για παράνομη δράση”, καλύτερα να παραδοθεί: ένοχος ένοχον ου ποιεί. 

Ενδιαφέρουσα σημείωση: την πληροφορία για την διαβούλευση του Βρετανικού Υπουργείου την έλαβα από την ιστοσελίδα του Ο.Π.Ι.

Άρα, ξέρουν.

Το ερωτηματολόγιο του βρετανικού Υπουργείου αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι οι  ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από την digitalrights.gr σχετικά με το ερωτηματολόγιο του Ο.Π.Ι. είναι βάσιμες.

Ο Ο.Π.Ι. όμως έχει επιλέξει τη σιωπή, αποφεύγοντας κάθε απάντηση σχετικά με τις ενστάσεις αυτές, μολονότι φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του και το ορθό βρετανικό ερωτηματολόγιο. Αυτή η ένοχη σιωπή, όμως, αποδυναμώνει κάθε επιχείρημα περί δήθεν πρόθεσης διαφανούς διαλόγου με τους πολίτες και τις οργανώσεις τους και, δυστυχώς, επιβεβαιώνει ότι ακόμη και ο θεσμός της δημόσιας διαβούλευσης μπορεί να αποτελέσει απλώς μία ακόμη μεθόδευση για την χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Είναι κρίμα που ο Συνήγορος του Πολίτη αδυνατεί να αντιληφθεί ότι αυτή η συμπεριφορά τραυματίζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης, γεγονός που θα επέβαλε ακόμη και την αυτεπάγγελτη παρέμβασή του για τη διόρθωση του ερωτηματολογίου του ΟΠΙ και την εκ νέου διεξαγωγή μιας διαβούλευσης από τον ΟΠΙ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη