26 Μαρ 2009

Επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝΕΠ για βιβλιοθηκονόμους (5/09)

  1. Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στις Βιβλιοθήκες (4-8/5/09 ΑΘΗΝΑ)
  2. Βασικές αρχές προστασίας υλικού βιβλιοθηκών με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (4-8/5/09 ΑΘΗΝΑ)
  3. Καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις στις Βιβλιοθήκες  (11-15/5/09 ΑΘΗΝΑ)
  4. Ψηφιοποίηση υλικού – ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης στις Βιβλιοθήκες (18-22/5/09 ΑΘΗΝΑ)
image
image
image
image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη