9 Μαρ 2009

Δικτυο Βιβλιοθηκων µε Λεσχη Αναγνωσης

Αγαπητοί βιβλιοθηκονόµοι-υπεύθυνοι βιβλιοθηκών,

Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ  και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων & Επιστηµόνων Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ) βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουν για τη δηµιουργία του «Δικτύου Βιβλιοθηκών µε Λέσχη Ανάγνωσης».

Η έναρξη λειτουργίας του δικτύου πραγµατοποιείται ύστερα από την πρόσφατη συνάντηση που διοργανώθηκε από το ΕΚΕΒΙ στο πλαίσιο της 2ης Έκθεσης Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, µε θέµα «Ο ρόλος των Λεσχών Ανάγνωσης στις βιβλιοθήκες µε στόχο την καλλιέργεια και την προώθηση της φιλαναγνωσίας: προκλήσεις και προοπτικές».

Το δίκτυο αριθµεί ήδη 58 συµµετοχές βιβλιοθηκών από τον χώρο της δηµόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, δήµους, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, πολιτιστικούς φορείς, επιχειρήσεις (εκδοτικοί οίκοι), που συµφωνούν και συµµετέχουν στον σχεδιασµό Λεσχών Ανάγνωσης που θα λειτουργούν εντός των βιβλιοθηκών.

Ώς πρώτο βήµα για τη λειτουργία τους, θα αποσταλεί έντυπο ενηµερωτικό υλικό (φυλλάδια µε λεπτοµερείς οδηγίες για συντονιστές και µέλη, διαφηµιστικές αφίσες) σε όλες τις ανωτέρω βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια, θα υπάρξει τακτική ενηµέρωση για διάφορες πρακτικές εφαρµογές των οδηγιών λειτουργίας των Λεσχών Ανάγνωσης, καθώς και προτάσεις-ιδέες για εµπλουτισµό της δράσης τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Λέσχες Ανάγνωσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΚΕΒΙ θα βρείτε στον κόµβο του: www.ekebi.gr .

Με τιµή,

Κατρίν Βελισσάρη - Διευθύντρια ΕΚΕΒΙ

Χριστίνα Κυριακοπούλου - Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη