11 Απρ 2009

Βραβείο αριστείας έργων ψηφιακού πολιτισμού στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου

image Η ιδιαίτερα τιμητική διάκριση του «βραβείου αριστείας έργων ψηφιακού πολιτισμού» απονεμήθηκε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.) από την αρμόδια ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η απονομή έγινε κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο θέατρο «Παλλάς» στην Αθήνα και μεταξύ των διακριθέντων συμπεριλαμβάνονταν οι κορυφαίοι φορείς και οργανισμοί διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων εργαλείων τεκμηρίωσης με την υιοθέτηση πρότυπων και σχημάτων μεταδεδομένων που δημιουργούν συνθήκες εύκολης και εξ αποστάσεως πρόσβασης, διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών και ελεύθερης διάδοσης των πληροφοριών.

Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου προσπαθεί να υποστηρίξει τα παραπάνω χρησιμοποιώντας την επιστημονική εμπειρία και ανάλυση, αναπτύσσοντας υποδομές, μεταφέροντας και διανέμοντας τεχνογνωσία που βασίζεται σε διεθνή και εθνικά πρότυπα και πρακτικές. Για την εξασφάλιση της ελεύθερης και απρόσκοπτης χρήσης του υλικού εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και οργάνωσης των ψηφιακών υποκατάστατων, με προτεραιότητα στο σπάνιο υλικό, το οποίο μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου ή του διαδικτύου από το δικτυακό κόμβο του ΔΗΚΙ (www.diki.gr).

Η πρόσβαση στο υλικό δεν απαιτεί την ύπαρξη ή εγκατάσταση εξειδικευμένου προγράμματος καθώς γίνεται μέσω οποιουδήποτε web-browser (φυλλομετρητή). Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μια ιδιαίτερα φιλική εφαρμογή σε περιβάλλον web ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί σελίδα-σελίδα το τεκμήριο ή να κατευθυνθεί αμέσως στην επιθυμητή σελίδα, χωρίς να απαιτούνται υψηλές ταχύτητες σύνδεσης.

Το Κέντρο Ιστορίας συμμετείχε σε τρία προγράμματα.. Το πρώτο αφορά τη «Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες». Το έργο αυτό υλοποιήθηκε από την ΚΤΠ Α.Ε. για λογαριασμό του ΥΠΕΣΔΔΑ. και περιελάμβανε τη προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, λογισμικού, επίπλων, και υλικού σε ψηφιακή μορφή CD-ROM, DVD, και πρόσβασης στο διαδίκτυο. Από τη εφαρμογή της δράσης δημιουργήθηκε ο χώρος του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου.
Το δεύτερο έργο υλοποιήθηκε από το ΔΗΚΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και αφορά την ψηφιοποίηση και ψηφιακή επιστημονική τεκμηρίωση συλλογών και αρχείων πολιτιστικών τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες του σύγχρονου, του νεότερου και του λαϊκού πολιτισμού, της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Το έργο με τίτλο «Περιφερειακό εργαστήριο ψηφιοποίησης τεκμηρίων σχετικών με τη διαμόρφωση των πόλεων και των κοινοτήτων στον Ελλαδικό χώρο» είχε ως αντικείμενο τη συγκρότηση τριών (3) αυτόνομων ψηφιακών συλλογών: α) Παλαίτυπα βιβλία από το 1540 έως το 1850, β) Αποδελτιωμένα και ψηφιοποιημένα Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών (1882 - 1954) και γ) εικονογραφικό υλικό. Ο συνολικός όγκος του παραπάνω υλικού υπερβαίνει τις 100.000 σελίδες.

Το τρίτο έργο που υλοποιήθηκε από το ΔΗΚΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 172 του Μέτρου 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού», αποτελεί συνέχεια της πρόσκλησης 65 καθώς σε αυτή μετείχαν όσοι οργανισμοί είχαν υλοποιήσει έργα σε αυτή. Το ΔΗΚΙ εκτέλεσε το έργο «Πρόσβαση σε σπάνιες εκδόσεις (1850 -1900) μέσω ψηφιοποίησης και διαδικτύου», το οποίο αφορά την ψηφιοποίηση έντυπων εκδόσεων των ετών 1850 - 1900 από τις συλλογές του Κέντρου Ιστορίας συνολικού όγκου 100.000 σελίδων.

Βέβαια, η διαδικασία για την ανάπτυξη των ψηφιακών συλλογών από το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης δεν σταματά με την υλοποίηση των παραπάνω έργων στο πλαίσιο της Κ.τ.Π. Έχοντας αποκτήσει την εμπειρία στην παραγωγή και διαχείριση των ψηφιακών υποκατάστατων, την τεχνογνωσία αλλά και των εξοπλισμό έχουμε προχωρήσει στην ψηφιοποίηση και άλλου υλικού, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα παραπάνω και το σύνολό του ξεπερνά τις 350.000 σελίδες. Και έπεται συνέχεια ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη