23 Απρ 2009

Διάθεση τεκμηρίων από τη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και τεύχη περιοδικών (7 αρχεία σε ένα φύλλο Excel), είναι διαθέσιμα στη Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος. Όποιος ενδιαφέρεται για κάποια από αυτά τα τεκμήρια μπορεί να επικοινωνήσει με τη Βιβλιοθήκη της ΤΕ μας μέχρι τις 11 Μαΐου 2009.

Το αρχείο αυτό υπάρχει επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, στη διεύθυνση.

Τράπεζα της Ελλάδος – Βιβλιοθήκη - Ελ. Βενιζέλου 21 - 10250 Αθήνα

τηλ. 210-3202446, 3203216, 3202522 - fax: 210-3202129 - library@bankofgreece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη