22 Απρ 2009

Ημερίδα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΈΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.»

image

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λαμίας στη προσπάθειά της

clip_image001 Να βελτιώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στην εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα στο αναγνωστικό κοινό

clip_image001[1] Να αυξήσει την επισκεψιμότητα του κοινού

clip_image001[2] Να εμπλουτίσει την διαθεσιμότητα περισσότερων θεμάτων μέσω από την διασύνδεση και συνεργασία με άλλες τοπικές ,Ελληνικές και ξένες Βιβλιοθήκες , αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

clip_image001[3] Να βελτιώσει την παραγωγικότητα των στελεχών του και όχι μόνο

θεώρησε αναγκαίο να ενημερωθεί σχετικά όχι μόνο η ίδια αλλά και όλες οι αντίστοιχες μονάδες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προχωρώντας άμεσα στην διοργάνωσης μιάς σχετικής ημερίδας

Σε συνεργασία με τα τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που διαθέτουν σχετική εμπειρία & οργάνωση , φορείς εκπαίδευσης και συναφείς υπηρεσίες , εξειδικευμένες εταιρείες και στελέχη αντιστοίχων φορέων υπό την υποστήριξη του συνόλου της τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνει την ημερίδα με θέμα :

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΈΣ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.»

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί την 28η Απριλίου 2009 , ημέρα Τρίτη στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Η ημερίδα αυτή συνδιοργανώνεται από :

clip_image001[4] Την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας

clip_image001[5] Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας

clip_image001[6] Το Κ.Ε.Ε. Φθιώτιδας

Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει τους Προϊσταμένους και τα υπεύθυνα στελέχη των πάσης φύσεως Βιβλιοθηκών (Μαθητικών , Πανεπιστημιακών , Κοινοτικών ,Δημοτικών και Νομαρχιακών ) , των Γενικών Αρχείων του κράτους (Γ.Α.Κ.) , των πινακοθηκών στους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις δυνατότητες σύγχρονης οργάνωσης που έχουν, σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες της Βιβλιοθηκονομίας , τις επιστημονικές εμπειρίες καλών εφαρμογών και τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο για άμεση πληροφόρηση και σε βάθος αναζήτηση της ιστορικής , πολιτιστικής κοινωνικοοικονομικής και επιστημονικής γνώσης .

Επίσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης του διαδικτύου και των Τ.Π.Ε. στην ψηφιοποίηση του υλικού τους , την διασύνδεση & επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων μονάδων (βιβλιοθηκών , Γ.Α.Κ. ,Πινακοθηκών ) του κόσμου σε μια κοινή γλώσσα , μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και στοιχείων προς όφελος του απλού πολίτη

Η ημερίδα υλοποιείτε με την συνεργασία & υποστήριξη :

clip_image001[7] Της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

clip_image001[8] Της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

clip_image001[9] Του Δήμου Λαμιέων

clip_image001[10] Του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

clip_image001[11] Των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ν.Φθιώτιδας

Η όλη διοργάνωση υποστηρίζεται από την εξειδικευμένη εταιρεία στο χώρο της οργάνωσης των Βιβλιοθηκών κ.λ.π. την ELIDOC AE

Πληροφορίες για το πρόγραμμα στα τηλέφωνα 22310-31163 & 22310-23732 ,στις Ιστοσελίδες Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη