5 Μαΐ 2009

Σεμιναριο «Βασικες Αρχες Προστασιας Υλικου Βιβλιοθηκων με χρηση ΤΠΕ» (11-15/5)

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ υλοποιεί σεμινάριο με τίτλο «Βασικές Αρχές Προστασίας Υλικού Βιβλιοθηκών με χρήση ΤΠΕ» από 11/05/2009 έως 15-05-2009, για εργαζόμενους στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (?).

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑ
ΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑ
ΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩ
ΤΙ
ΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

FAX

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

80025Λ09 Βασικές Αρχές Προστασίας Υλικού Βιβλιοθηκών με χρήση ΤΠΕ 11-15/
05/2009
ΑΘΗΝΑ Ρ. ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΥ 210 34963030 213 1306303

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται υπογεγραμμένες από τον ενδιαφερόμενο και από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στο ΙΝ.ΕΠ, όπου θα διεξαχθεί το σεμινάριο, και να κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας στο fax 210 -344- 2792 (Υπόψη κυρίας Μαργαρίτας Μπαρτζή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη