1 Ιουν 2009

Νεοελληνικη Εικονιστικη Προσωπογραφια απο το ΙΝΕ

pandekths.jpgΠολλές φορές χρειαζόμαστε εικόνες προσώπων και η αναζήτηση μέσω των μηχανών δεν αποδίδει πάντα. Το Ινστιτούτο ΝΕ ερευνών διαθέτει τη συλλογή του στο διαδίκτυο μέσω του Πανδέκτη.

Η Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία είναι μια ψηφιακή συλλογή 10.000 προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας (με εξαίρεση των ζώντων) σε όλους τους τομείς του βίου.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός όσο γίνεται πληρέστερου σώματος προσωπογραφιών, το οποίο μετά από επεξεργασίες, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πηγή-σειρά για τις νεοελληνικές σπουδές. Δίνει επίσης τη δυνατότητα προσεγγίσεων του ιστορικού φαινομένου με την «ιδιάζουσα διάσταση του βάθους που προσφέρει η εικαστική εμπειρία».

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1961 με πρωτοβουλία του Κ.Θ. Δημαρά και συνεχίστηκε έως το 1978 με χαμηλούς ρυθμούς πλουτισμού. Από το 1978 το πρόγραμμα ανατέθηκε στον ερευνητή Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη όπου έως το 1998 είχαν αποκτηθεί 6.500 προσωπογραφίες τοποθετημένες σε ειδικά δελτία. Στα πλαίσια του έργου ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ψηφιοποιήθηκαν 10.000 προσωπογραφίες.

Στα ειδικά δελτία έγινε η φωτογράφηση και η ταξινόμηση ξυλογραφιών, χαλκογραφιών, ελαιογραφιών, λιθογραφιών, τοιχογραφιών, σκίτσων και φωτογραφιών.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη