1 Ιουν 2009

Διετής η παραγραφή αναδρομικών αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Νόμιμη έκρινε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο τη διάταξη που προβλέπει ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, αποζημιώσεων εξ' αδικαιολόγητου πλουτισμού κ.λπ. των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε, με πλειψηφία (6-7), πως η σχετική διάταξη του Νομοθετικού Διατάγματος 496/1974 είναι νόμιμη, συνταγματική και δεν αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη