25 Ιουν 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης προέβη σε εκδόσεις, έντυπη και ηλεκτρονικές, στο πλαίσιο του έργου του ΕΠΕΑΕΚ II "Η Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης : ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών της για πληροφόρηση". Εκδόσεις που ήρθαν να καλύψουν ένα μεγάλο σχετικό κενό στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις θα συνεχίζουν να ενημερώνονται σε τακτή βάση και θα είναι προσβάσιμες και από την Πύλη της Βιβλιοθήκης. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης, αλλά και στον εμπλουτισμό της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής βιβλιογραφίας.

Οι εκδόσεις:

• Αποτίμηση Βιβλιοθηκών : Εισηγήσεις Συνεδρίου = Library Assessment: Conference Papers (έντυπη έκδοση)

• Αρχείο Καθιερωμένων Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

• Κατάλογος Ελληνικών Βιβλιοθηκών

• Κατάλογος Ελληνικών Περιοδικών Εκδόσεων

• Οδηγός επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

• Οδηγός και Εργαλείο Σύνταξης Βιβλιογραφικών Παραπομπών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη