1 Ιουν 2009

H Wikipedia αποκλειει τους Σαϊεντολογους

Το συμβούλιο που αποφασίζει για την Wikipedia αποφάσισε ομόφωνα να αποκλείσει όλες τις IP διευθύνσεις που είναι γνωστό ότι ανήκουν σε Σαϊεντολόγους, καθώς έχουν κατηγορηθεί ότι επεξεργάζονται άρθρα ώστε να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της πλατφόρμας με την αρνητική έννοια. Είναι η πρώτη φορά που μπλοκάρετε ένας ολόκληρος οργανισμός, ενώ η ψηφοφορία ήταν 10-0, δηλαδή παμψηφεί.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη