20 Ιουν 2009

Δημοσια εγγραφα τα SMS των Σουηδων πολιτικων

Σουηδικό δικαστήριο αποφάσισε ότι τα κειμενομηνύματα (SMS) που στέλνουν ή λαμβάνουν οι πολιτικοί μπορούν να θεωρηθούν δημόσια έγγραφα. Σύμφωνα με το Διοικητικό Εφετείο του Σούντσβαλλ στη βόρεια Σουηδία, τα μηνύματα κειμένου των κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να θεωρηθούν ως έγγραφα εν σχέσει με το σουηδικό διάταγμα για την Ελευθερία του Τύπου. Επίσης δεν έχει σημασία εάν τα μηνύματα στέλλονται ή όχι στο ιδιωτικό τηλέφωνο του πολιτικού ή σε αυτό που του παραχωρήθηκε από τη δημόσια αρχή στην οποία υπάγεται. Αυτό που έχει σημασία στον καθορισμό του εάν τα κειμενομηνύματα θεωρούνται δημόσια έγγραφα ή όχι, σύμφωνα με το δικαστήριο, είναι το περιεχόμενο των ιδίων των μηνυμάτων.

Μηνύματα που σχετίζονται με τη δημόσια αρχή και τα οποία δημιουργούνται, ή είναι προσβάσιμα από ένα δημόσιο λειτουργό, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν ληφθεί από την υπηρεσία, η οποία εν συνεχεία είναι υπεύθυνη για την αρχειοθέτηση των επικοινωνιών. Επιπροσθέτως, είπε το δικαστήριο, οι αρχειοθετημένες επικοινωνίες κειμενομηνυμάτων δύνανται να τεθούν προς δημοσίευση στο κοινό όπως ορίζεται στη σουηδική νομοθεσία για τα γενικά αρχεία.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη