30 Ιουλ 2009

3 θεσεις επιστημονικου προσωπικου στο ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (Ε.Ο.Α.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για τη πλήρωση:

  • Μιας (1) θέσης Στελέχους Τμήματος Αρχειοθέτησης, Καταλογογράφησης και
    Τεκμηρίωσης Περιεχομένου της (Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιεχομένου)
  • Μιας (1) θέσης Στελέχους Τμήματος Πληροφορικής της Διεύθυνσης Λειτουργιών και Τεχνολογίας
  • Μιας θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Πρόσβασης της Διεύθυνσης Πρόσβασης και Διάχυσης Περιεχομένου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη «ΕΘΝΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ» (υπ όψη της Επιτροπής Αξιολόγησης) στη διεύθυνση Αλ. Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα ΤΚ 17671 Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/07/2009. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξεταστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα 210 9094700 κατά τις ώρες 10.00 – 14.00, ή να στείλει email στο avarchive@avarchive.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη