10 Ιουλ 2009

B΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ με θέμα «Δημοτικες Βιβλιοθηκες: Σκεφτομαστε Εθνικα, Δρουμε Τοπικα» (3-4/12/09)

Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου διοργανώνουν το Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Βιβλιοθηκών με θέμα: «Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 – 4 Δεκεμβρίου 2009 (ο ακριβής χώρος θα σας γνωστοποιηθεί σε επόμενη ανακοίνωση)  και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΤΕΔΚΝΑ.

· Προθεσμία αποστολής περίληψης: Δευτέρα, 21  Σεπτεμβρίου 2009

· Ενημέρωση για αποδοχή εισήγησης : Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

· Προθεσμία υποβολή πλήρους κειμένου: Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων 2ου  Πανελληνίου Συνεδρίου  Δημοτικών Βιβλιοθηκών

Η Ένωση  Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Δημοτικές Βιβλιοθήκες: Σκεφτόμαστε Εθνικά, Δρούμε Τοπικά».

Your browser may not support display of this image. Oι Δημοτικές Βιβλιοθήκες, είναι για τις τοπικές κοινωνίες, οι αρμόδιοι φορείς για τη διαχείριση της γνώσης και των πληροφοριών. Διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη Δια Βίου Μάθηση, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στην ένταξη των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Με το έργο τους  αξιοποιούν τη γνώση και την πληροφορία στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή των πολιτών, στην εξάλειψη των ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα, στη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών με τα εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου έχει καθορίσει τις παρακάτω θεματικές ενότητες του 2ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Δημοτικών Βιβλιοθηκών, στις οποίες και πρέπει να εντάσσονται οι εισηγήσεις:

 1. H Δημοτική Βιβλιοθήκη – Γενικά Θέματα
  • Οργάνωση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
  • Συλλογές (τοπικές, ειδικές, έντυπες ή μη, κ.λπ.)
  • Θέματα οργάνωσης της πληροφορίας (Καταλογογράφηση, μεταδεδομένα ψηφιακών αντικειμένων κ.λπ.)
  • Ψηφιοποίηση υλικού
  • Προβολή της βιβλιοθήκης (ιστότοποι, χώροι συζητήσεων, κ.λπ.)
 1. Συνεργασίες με
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Λαϊκές, Ακαδημαϊκές και Ειδικές Βιβλιοθήκες  στην Ελλάδα, και το εξωτερικό
  • Τοπικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς φορείς κ.ά.
  • Σχολεία
  • Τοπικά, εθνικά, διεθνή δίκτυα και κοινοπραξίες
 1. Δημοτικές Βιβλιοθήκες και  Δια Βίου Μάθηση
  • Επιμόρφωση προσωπικού
  • Επιμόρφωση χρηστών
 1. Δράσεις και υπηρεσίες  στην τοπική κοινωνία
  • Δημότες
  • Εκπαιδευτική κοινότητα
  • Μετανάστες
  • ΑμΕΑ
  • Ειδικές ομάδες (βοήθεια στο σπίτι, ασθενείς Νοσοκομείων κ.ά.)
  • Συνεργατικές δράσεις (συλλογικός κατάλογος, προγράμματα ανάπτυξης κ.α.)

Όσοι  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως ομιλητές στο συνέδριο, παρακαλούνται να στείλουν περίληψη στη γλώσσα της εισήγησής τους (βλέπε φόρμα υποβολής) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΕΕΒΕΠ. (publibconf@gmail.com)

Your browser may not support display of this image. Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Τσάφου  Σταματίνα

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια του Τμήματος  Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ  Αθήνας.

Μέλη  Επιστημονικής Επιτροπής

 • Ααρών Μαρία, Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης  Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 • Δημοπούλου Ιωάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Καταλόγων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της    Ελλάδος.
 • Καπιδάκης Σαράντος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας  Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου  Πανεπιστημίου.
 • Καρούνος Θεόδωρος, Ερευνητής Εργαστηρίου Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων, ΕΜΠ.
 • Κουής Δημήτρης, Διαχειριστής Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης,  ΤΕΙ Αθήνας.
 • Κυριακοπούλου Χριστίνα, Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ, Προϊσταμένη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας.
 • Παπάζογλου Αλεξάνδρα, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού), Μέλος Δ.Σ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ψυχικού.
 • Σεμερτζάκη Εύα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συντάκτρια του ηλεκτρονικού περιοδικού «Συνεργασία».
 • Τσιμπόγλου Φίλιππος, Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Χατζάκη Χαρούλα, Τμηματάρχης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νίκαιας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  

Τίτλος  της εισήγησης (16pt bold) (κέντρο)
Επώνυμο και όνομα (για κάθε έναν από τους συγγραφείς) (12pt) στοίχιση στο κέντρο
Τα  πλήρη επαγγελματικά στοιχεία (για κάθε έναν από τους συγγραφείς) 

[φορέας εργασίας, θέση-τίτλος, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο]

(12pt) στοίχιση στο κέντρο
Περίληψη  εισήγησης μέχρι 500 περίπου λέξεις 
(11pt) πλήρης στοίχιση
Λέξεις  Κλειδιά στην Ελληνική: Μέχρι πέντε λέξεις (11pt) πλήρης στοίχιση
Λέξεις  Κλειδιά στην Αγγλική: Μέχρι πέντε λέξεις

 

(11pt) πλήρης στοίχιση
Βιβλιογραφικές  αναφορές (μέχρι 10) (11pt)  (πλήρης στοίχιση)
Θεματική  ενότητα στην οποία εντάσσεται η εισήγηση

(Προσθέστε Χ στην κατηγορία που ανήκει η εργασία)

H Δημοτική Βιβλιοθήκη  – Γενικά Θέματα  
Συνεργασίες με Φορείς  
Δημοτικές Βιβλιοθήκες και  Δια Βίου Μάθηση  
Δράσεις και υπηρεσίες  στην τοπική κοινωνία  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη