28 Ιουλ 2009

Προγραμμα “Greek Learning 2.0” απο την ερευνητικη ομαδα GreekLIS

greeklearning20Η ερευνητική ομάδα GreekLIS ανακίνωσε την έναρξη του προγράμματος Greek Learning 2.0. Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Learning 2.0, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά από το προσωπικό της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Κομητείας Charlotte and Mecklenburg (PLCMC), με στόχο να εξερευνήσει τις νέες αναδυόμενες Web 2.0 τεχνολογίες.

Πιο αναλυτικά, το Greek Learning 2.0, το οποίο και δεν παρεκκλίνει του αρχικού σκοπού του Learning 2.0, έχει ως στόχο:

  • τη διάδοση, ενημέρωση και γνωστοποίηση των εξελίξεων και καινοτομιών που αφορούν στα εργαλεία Web 2.0 και τις υπηρεσίες τους
  • την επιμόρφωση και κατάρτιση όλων των ενδιαφερομένων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα
  • τη θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων πάνω στα συγκεκριμένα εργαλεία

με βασικό σκοπό:

  • την ενθάρρυνση της χρήσης των εργαλείων αυτών από το προσωπικό κάθε βιβλιοθήκης
  • τη δυνατότητα βελτίωσης της αποστολής και των εργασιών κάθε βιβλιοθήκης
  • τη διεύρυνση των υπηρεσιών κάθε βιβλιοθήκης κάτω από το πρίσμα των νέων τεχνολογιών
  • την προσωπική διά βίου επιμόρφωση του κάθε επαγγελματία βιλιοθηκονόμου

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο και απευθύνεται σε όλους τους βιβλιοθηκονόμους και τους επαγγελματίες της πληροφόρησης που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τις Web 2.0 υπηρεσίες.

Tο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο Προ-Συνέδριο της IFLA στις 19-21 Αυγούστου ‘09 και βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο. Τον Σεπτέμβριο του ‘09 θα πάρει την τελική του μορφή.

via

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών

Η φωνή των φίλων των ελληνικών βιβλιοθηκών
Facebook Group

Αναζήτηση Εργασίας με Αρωγό τη Βιβλιοθήκη